my journey

[NL] De route die ik zal rijden is niet gepland of vooraf uit gestippeld. Mijn reisdoel en het aantal af te leggen kilometers worden bepaald door verschillende factoren. Het weertype mooie natuur, bijzondere evenementen of prachtige mensen doen me besluiten stil te staan of verder te reizen.

Het startpunt van deze reis is aan de oostkant van het noordelijk halfrond in Halifax / Canada. Vanuit hier rij ik westelijk richting Vancouver, vanuit daar bekijk ik of de wegen open zijn in Alaska. Mocht dit zo wezen, dan is het plan om richting het meest noordelijke puntje in de Prudhoe Bay te rijden naar Deadhorse.

Eenmaal daar aangekomen zal de reis volledig in zuidelijke richting gaan. Via de westkust van Amerika rij ik richting Panama. Hier steek ik de Darien Gap (60 miles zonder enige wegen) over en rij ik Zuid-Amerika in met als einddoel het meest zuidelijke puntje in Argentinië, Ushuaia (Vuurkaap). Deze route wordt ook wel de Pan American Highway genoemd. De reis zal uiteraard niet in één rechte lijn zijn, maar glooiend over de landkaart lopen, met als enige vaste zekerheid, mijn visumtermijnen in de diverse landen.

Onder travel blogs kun je straks steeds lezen hoe mijn reis verloopt.

Om deel van mijn reis te worden, kan je een donatie achter laten, klik daarvoor hier:

http://paypal.me/henridanen

 

=================================================================================

[EN] The route that I will be driving is not planned or pre dashed out. My destination and the number of miles will be determined by several factors. Weather type of beautiful scenery, special events or wonderful people make me decide to stop or travel further.

The starting point of this trip is on the east part of North America in Halifax / Canada. From there I’ll drive in the west direction to Vancouver. There I’ll look if the roads are open in Alaska. When it’s possible I’ll have plans to drive to the most northern point of Alaska to Deadhorse in the Prudhoe Bay.

From there the rest of the trip will only be in the south direction. Via the west coast of America, I’ll planning to drive towards Panama. Here I’ll cross the Darien Gap (60 miles without any roads) and I drive across South America with the ultimate goal in the most southern tip of Argentina, Ushuaia (Fire Cape). This route is also known as the Pan American Highway. The trip will obviously not be in a straight line, but hilly walk across the map, with the only certainly, my visa periods in different countries.

Look for travel blogs to read my blogposts about my journey.

To be part of my trip, click here:

http://paypal.me/henridanen

direction of travelling